Sweden
Switch to:

Då, nu, och framför allt framöver

Samtidigt som vi strävar efter att vara det bästa vi kan vara i nuet skapar vi varje dag framtidens industri.

Hjalmar Johansson Industri AB är ett gammalt företag, men aldrig det företag det var igår. I varje samarbete vi går in i försöker vi ta det samarbetet lite längre – genom att vara öppna och nyfikna tar vi vara på det vi kan på bästa sätt och ger både oss, dig och slutkund en kostnadseffektiv lösning.

Framtidens mekaniska verkstad

Hjalmar Johansson Industri AB är framför allt en legoproducent och leverantör av komponenter som till största delen är
rörkonstruktioner. Vi levererar allt från enkelt bockade rör till avancerade konstruktioner med både ingående bockning och svetsning. Behövs det, så tar vi fram ritningar och via underleverantörer ombesörjer vi ytbehandling. Hjalmar Johansson
Industri ägs sedan 2015 av Konga mekaniska verkstad och
omsätter med 16 anställda ca. 30 M SEK (3,2M EUR).

Vi är ett gammalt företag med mycket anor och långa rötter, men med en fot i framtiden. Vår ålder ger oss erfarenhet och kontakter, vilket ger spänst för långa kliv framåt. Konkurrens, omvärld, trender och bransch ställer varje dag nya, annorlunda och högre krav på både oss och det vi levererar.

Samtidigt skapar vi tillsammans med kunder en stabil grund för nya och fler samarbeten, i vilka vi strävar efter en större öppenhet. Genom att samarbeta tätt och öppet med våra kunder bygger vi en förståelse och samsyn i varje projekt, och höjer därmed lika snabbt ribban för vad vi gemensamt kan åstadkomma. För oss, våra kunder om omvärlden. Varje dag skapar vi framtidens mekaniska verkstad, och den är varje dag lite bättre än den var igår.

1912

Starten för Hj Johansson

Bolaget startas av Hjalmar Johansson i en tid då kvinnlig rösträtt stoppas i Första Kammaren, August Strindberg begravs, och första etappen av inlandsbanan öppnas.

1940

Andra generationen tar över

Sönerna Sven-Olof, Tage, Torgny tar över bolaget samma år som den första MCDonalds-restaurangen öppnar i Kalifornien och ”Swing it, magistern” med Alice Babs har premiär.

1945

Tillverkning av barncyklar

Första produktion av barncyklar startar samtidigt som Mumintrollen gör debut, de vita bussarna går till Tyskland och FN grundas i krigets efterdyningar.

1955

Produktion av kundvagnar

Produktionen av kundvagnar startar i Anderstorp samma år sanna år som den första svenska charterresan ankommer till Mallorca och Elvis åker ut på sin första turné.

1961

Tillverkning av bordsvagnar och möbler

Tillverkning av bordsvagnar och möbler sätter igång i fabriken när ”The Misfits”, med Marilyn Monroe, har premiär och regalskeppet Wasa bärgas utanför Beckholmen i Stockholm.

1979

Ny generation av Hj Johansson

Sven-Olof med sönerna Anders och Per-Olof tar över bolaget samma år som text-TV lanseras och Björn Borg blir världsmästare i tennis.

1985

Möbeltillverkning

Möbeltillverkning är 60% av omsättningen när Ronald Reagen svär presidenteden och Kalle och Hobbe publiceras för första gången.

1987

Första robotsvetsen

Första robotsvetsen läggs i Anderstorp medan Patrik Sjöberg sätter nytt världsrekord i höjdhopp och den svenska marinen fäller sjunkbomber efter misstänkta u-båtar.

1990

CNC-styrda bockningsmaskiner

Hjalmar Johansson Industri köper in CNC-styrda bockningsmaskiner samma år som Nelson Mandela släpps ur fängelse och världens första vindkraftverk placeras ut i Kalmarsund.

2000

Produktion av handikapphjälpmedel

Produktion av handikapphjälpmedel startar samma år som Öresundsbron invigs och Indien når ofattbara en miljard invånare.

2005

Leverantör till fordonsindustrin

Hjalmar Johansson blir leverantör till fordonsindustrin samma år som den 50:e Eurovison Song Contest sänds och rökförbud införs på svenska restauranger och caféer.

2015

Konga Mekaniska förvärvar Hj.Johansson

Konga Mekaniska förvärvar Hj.Johansson, forskare upptäcker den nya människolika arten Homo naledi och en rymdsond från NASA passerar Pluto.

Kvalitet och miljö

Lite bättre än du tänkt dig

Att leverera enligt specifikation är en självklarhet. Din förväntan som kund ska alltid uppfyllas. Minst. Men din specifikation kan ändras innan vi kör igång, det är inte ovanligt. Vi vet vad vi gör och har lång erfarenhet av att göra det, därför kan vi ofta komma med förslag om förbättringar i din design eller
konstruktion. På så sätt levererar vi den högsta kvalitet vi kan.

Det vi gör är väldigt ofta del av något större, och ingår då ofta i ett godkännande som måste följas i detalj. Det är vi vana vid, och ger oss egentligen bara en trygghet – vi vet exakt vad vi ska leverera, och då gör vi det. Det viktigaste för att uppnå kvalitet är samsyn – vet vi vad vi vill i ett samarbete, så är det inga problem att göra det. Ett fokus på kvalitet i kombination med engagemang är det som tagit oss hit, där vi är idag, och vi är övertygade om att det kommer att ta oss, och våra kunder, mycket längre.

Som granne med en å är det
naturligt att vara försiktig

Med en lång historia och naturen utanför fönstret är det naturligt för oss att tänka hållbart, och det blir en lika naturlig del av vårt agerande. När vi väljer underleverantörer eller samarbetspartners för till exempel ytbehandling, så väger
avståndet och deras sätt att hantera miljöfrågor in som en
betydande faktor.

Vi beställer så kompletta ordrar som möjligt för att spara på antalet frakter, och levererar på samma sätt. Vi är certifierade enligt ISO 9001 för kvalitetsledning och vi är miljöcertifierade enligt 14001. Det lönar sig att agera hållbart – på många sätt med en gång, men framför allt på sikt. Vi ska finnas som bolag länge till, vi planerar för det och tänker långsiktigt i allt vi gör – och då är vi med och skapar den miljö vi vill finnas kvar i, både som människor och bolag. Vi verkar här vid åkanten, och det ska märkas så lite som möjligt.

kvalite-img

 

Verksamhetspolicy – Kvalité, Miljö & Arbetsmiljö

Strategidokumentet för verksamheten utgör en grund för utveckling på kort och lång sikt. Transparens i detta arbete är viktigt samt att man i verksamheten säkerställer och följer upp strategiarbetet.
Företagets policy är att alltid förbättra alla processer i företaget, för att kunna uppfylla de krav som våra intressenter ställer på våra produkter som vi utvecklar, tillverkar, lagerhåller och levererar. Att hålla en hög servicegrad (kvalitet och leveranstid) är viktigt. Våra samarbetspartners är därför strategiskt viktiga och företaget avser att kontinuerligt utveckla våra leverantörer och deras prestanda.

I produktion, konstruktion och utvecklingsarbete skall företaget genom ett ständigt förbättringsarbete och förebyggande arbete se till att verksamheten ger upphov till allt mindre belastning på inre och yttre miljön. Vi ska bland annat arbeta med att förbättra vårt materialutnyttjande samt undersöka möjligheten att bli mer eleffektiva. Att skydda miljön är viktigt och våra produkter är till största delen återvinningsbara.

Företaget skall följa gällande lagstiftning för den inre och yttre miljön samt gjorda åtaganden.

Företaget skall genom att medarbetare utbildas, se till att viljan stärks att ta eget kvalitets, miljö – och arbetsmiljöansvar i det dagliga arbetet.

Ledningsgruppen svarar för att policy och mål är förstådda, tillämpade och upprätthållna på alla nivåer inom företaget.

Arbete med miljö – kvalitet – arbetsmiljö och ekonomi skall gå hand i hand och leda till framgång för företaget.

Certifikat

Nedan finner ni våra ISO certifikat

Certifikat ISO 9001

Certifikat ISO 14001